• Akce: UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA ! Přesvědčte se o kvalitě.
 • Těšíme se na Vás!  
 
 

Angličtina pro manažery a obchodníky

Pro manažery:

 • zpracování reportů
 • zdokonalování prezentačních dovedností
 • příprava na aktivní účast na poradě
 • efektivní vedení porady
 • příprava školení
 • příprava na pohovor
 • principy marketingu
 • principy účetnictví
 • základy bankovnictví
 • principy managementu
 • právní formy podniků
 • organizační struktury společností
 • personalistika
 • finanční trhy
 • právnická angličtina
 • makroekonomika
 • systémy jakosti
 • vedení obchodního jednání
 • pravidla telefonování
 • psaní firemních dopisů
 • organizování služebních cest
 • základy společenské konverzace

Pro obchodníky:

 • navázání obchodních kontaktů
 • prezentace produktů
 • tvorba nabídek a návrhů smluv
 • vedení obchodního jednání
 • vyjednávání
 • zadávání a vyřizování objednávek
 • zařízení dodávky zboží
 • vyřizování reklamací
 • platební styk
 • fakturace a vymáhání pohledávek
 • péče o zákazníka
 • prodejní metody
 • profesionalita a motivace
 • rozbor základních typů zákazníků
 • time management
 • marketing
 • zahraniční obchod
 • organizování služebních cest
 • pravidla telefonování
 • psaní firemních dopisů
 • základy společenské konverzace
 • praktická výuka: řešení modelových situací
 

Výuka základů managementu

12 až 20 lekcí v anglickém jazyce interaktivní metodou (cena dohodou)

Témata: koncept a systém managementu, základní prvky systému, organizace, vize, cíle, plány, procesní model činností, metodika přiřazování zdrojů, delegování, stanovení klíčových ukazatelů, reporting, identifikace odchylek plán-skutečnost, nápravná a preventivní opatření, účinné porady vedení, historický vývoj teorií managementu, základní vlastnosti manažera, manažerské styly, manažerská mřížka, komunikace, coaching, motivační schopnosti, time management, řešení problémů, vyjednávací dovednosti, vůdce vs. manažer, řízení změn, řízení rizika, řízení projektů, prezentační dovednosti, řízení kvality, řízení nákladů, atd.